A big castle that looks forbidding and imprenetrable.Opzet van het boek

Hoofdstukken:

  1. Hechting
  2. Een leeg kasteel
  3. Hoe borderline ontstaat
  4. Woede
  5. De structuur van borderline
  6. De symptomen
  7. Mijn genezing
  8. Handleiding voor naasten

Hoofdstuk 1: Hechting

Hechting wordt als volgt beschreven:
Een wederkerige en diepgaande emotionele en fysieke relatie tussen een kind en ouders. Hechting vereist de fysieke en emotionele beschikbaarheid van zowel kind als ouders. Hechting is de basis voor alle latere relaties en kan veilig of beschadigd zijn.

In dit hoofdstuk leg ik uit hoe hechtingsstoornissen ontstaan en wat de consequenties zijn. Dit is iets dat een sterke invloed op kinderen heeft, en het effect kan het hele leven voortduren als er geen goede therapie wordt gevonden.


Hoofdstuk 2: Een leeg kasteel

Borderliners voelen zich ontzettend leeg. Ik beschreef het altijd als mijn lege kasteel, vandaar de titel van het boek.

Je kunt je eigen innerlijk voorstellen als een kasteel. Alles wat je meemaakt, alles wat jou heeft gevormd, is terug te vinden in dat kasteel. Je persoonlijkheid komt tot uiting in de aankleding, de meubels die je kiest, de manier waarop je ze neerzet. Je weet er de weg, je hebt zo je vaste plekjes voor dingen en als je wat nodig hebt, weet je waar je moet zijn. Je weet waar de kamers zijn waar de inrichting niet helemaal klopt, waar je niet tevreden over bent. Je weet welke mensen je wilt binnenlaten en tot hoever. Je hebt misschien wat nare dingen meegemaakt en die zie je terug als lelijke plekken in je kasteel: een lelijke plek op het behang of een gat in de vloer. Dat zijn de plekken waar je minder graag komt, waar je omheen loopt of die je een beetje verstopt onder een kleedje. Soms voel je je leeg, maar je weet dat dit een tijdelijk iets is. Je staat even buiten je kasteel, niet verbonden met je emoties en je innerlijk, maar je weet dat het er weer is zodra je de poort opendoet.

Voor borderliners werkt het heel anders.

Het kasteel van een borderliner is leeg: er zijn geen meubels, geen vloerbedekking, geen behang. Nog niet een achtergelaten sok is er te vinden. Ingebouwde kasten staan half open, ook al leeg. Het kasteel is ook altijd al leeg geweest, de borderliner kan het zich niet anders herinneren. Er hangt een enorm gevoel van angst, een gevoel dat zegt “laten we hier maar niet al te grondig zoeken, wie weet wat je daarmee wakker maakt”. De borderliner is daardoor ook niet geneigd zijn binnenste te onderzoeken, het lijkt doelloos omdat het zo leeg is en daarnaast nog eens gevaarlijk ook.

Een borderliner heeft door deze leegte geen enkel aanknopingspunt om zijn leven op in te richten. Hij heeft geen opgebouwde ervaringen waaruit hij kan putten, hij heeft geen zelfbeeld waar hij zich aan vast kan houden. Er is in zijn kasteel niets aanwezig om hem richting te geven of een motivatie om dingen te bereiken. Hij kan reageren op gebeurtenissen van buitenaf, maar uit zichzelf komt niets. Hij is stuurloos, doelloos en heeft weinig invloed op zijn eigen leven. Anderen schijnen dat wel te hebben maar het lukt de borderliner niet om grip te krijgen op zijn leven en zichzelf. Hij snapt niet waarom het anderen wel lukt en hem niet. Hij denkt dat zij net zo leeg zijn als hij en hij doet niet veel anders dan zij, dus hoe het dan kan dat zij wel de baas zijn over hun leven is voor hem een raadsel.

De borderliner leeft dan wel in dat kasteel maar het is niet zijn thuis. Dat kan ook niet, alles wat er een thuis van zou moeten maken is afwezig. Hij voelt wel verlangen naar een thuis maar hij moet het doen met dat lege kasteel.

De leegte van een borderliner is dus substantieel anders dan die van anderen. Het is geen kwestie van tijdelijk, van weten dat er een daarvóór is en dus ook een daarna. Er is geen sprake van het weten dat die leegtes af en toe opspelen en dat het daarna weer overgaat. Dit is een leegte die alles overstemt en altijd aanwezig is en ook altijd al aanwezig is geweest.


Hoofdstuk 3: Hoe borderline ontstaat

Het is duidelijk dat hechtingsstoornis en een leeg kasteel hele essentiële onderdelen van borderline zijn. In dit hoofdstuk leg ik uit hoe het lege kasteel ontstaat, en wat de gevolgen zijn voor de ontwikkeling van borderliners.


Hoofdstuk 4: Woede

Woede is een van de meest zichtbare onderdelen van borderline voor andere mensen. Het is ook het deel dat het soms zo ontzettend moeilijk maakt om contact te houden, om liefhebbend te zijn en zorg te blijven geven. Borderliners lijken in staat te zijn alle knojes te vinden om in te drukken, en om alle pogingen om hem te helpen en te ondersteunen te frustreren.

In dit hoofdstuk leg ik uit waar die woede vandaan komt. Ik laat ook zien dat, hoewel het door buitenstaanders vaak wordt gevoeld als manipulatie, de borderliner vaak net zo goed slachtoffer van deze woede is als de mensen om hem heen dat zijn.


Hoofdstuk 5: De structuur van borderline

Hier komen alle verschillende elementen van de vorige hoofdstukken samen, om precies te laten zien wat de structuur van borderline is.


Hoofdstuk 6: De symptomen

Een uitgebreid overzicht van de symptomen en van welk onderdeel van borderline ze afkomstig zijn.


Hoofdstuk 7: Mijn genezing

Met voorbeelden van mijn eigen therapie laat ik zien hoe ik uit borderline ben gekomen. Hopelijk geeft dit hoofdstuk professionals een dieper begrip van een geïntegreerde aanpak van borderline, met hopelijk een groter aantal borderliners die beter worden.


Hoofdstuk 8: Handleiding voor naasten

In dit hoofdstuk leg ik uit hoe ouders, geliefden, en andere mensen rondom borderliners op een andere manier kunnen omgaan met borderliners, zodat de relatie gezonder wordt, zowel voor de borderliner zelf als voor de persoon naast hem.Terug naar de homepagina

Introductie van het boek